sheet-top-772.png

CRUSELLSTIPENDIET

Är ett stipendium som instiftades 1987 av Föreningen Musik i Linköping, MIL, och som delas ut till unga lovande dirigenter med ändamål att främja stipendiatens musikaliska och konstnärliga utveckling. Stipendiet delas ut vartannat år och är ett av få i Sverige som är avsett enbart för dirigenter.

Namnet är valt att hedra minnet av Bernhard Crusell och hans speciella anknytning till Linköping.

Stipendiaten utses av en kommitté, vars ordförande är regissör Nils Spangenberg. Övriga medlemmar är professor Herbert Blomstedt, professor B Tommy Andersson, redaktören i SON Stig Jacobsson, professor Sven-David Sandström och länsmusikchefen (fn vakant). Kommitténs rådgivare är hovsångaren professor Håkan Hagegård och fil.dr h.c. Arnold Östman.


 

Crusellstipendiater:

1989 Per Borin

1991 Mats Janhagen

1993 B Tommy Andersson

1995 Michael Bartosch

1997 Andreas Hanson

1999 Stefan Solyom

2001 Joakim Unander

2003 Andreas Lönnqvist

2005 Eva-Charlotte Roslin

2007 Olof Boman

2009 Daniel Blendulf

2011 Marie Rosenmir

2013 Johan Larsson

2015 Emil Eliasson

 

 

MIL:s ambition är att i framtiden höja stipendiebeloppet. Du kan medverka till detta genom att ge ett bidrag:

Stiftelsen MIL-fonden, Crusellstipendiet, PlusGiro 435 99 07-5.

The Pro Suecia Barbro Osher Foundation är huvudsponsor för Crusellstipendiet.


​ 

 

Bernhard Henric CrusellVem var Crusell?

 

Bernhard Henrik Crusell (1775-1838) var en finlandssvensk kompositör och en av den tidiga svenska romantikens främsta företrädare. Han var 1793-1834 verksam som försteklarinettist vid Kungliga Hovkapellet och ansedd som en stor virtuos.

Som klarinettist åtnjöt Bernhard Crusell stort anseende i hela Europa. Han erbjöds bl a tjänst som förste klarinettist vid Italienska operan i Paris men tvingades avstå, eftersom han inte beviljades ledighet från sin tjänst vid Hovkapellet.

Det var naturligt för Bernhard Crusell att som kompositör ägna sig åt sitt huvudinstrument, klarinetten. Hans produktion på det området innefattar kammarmusik samt tre klarinettkonserter, ofta spelade även av internationella solister. Han skrev även kammarmusik för andra blåsare och musik till skådespelet "Lilla slavinnan". I hans senare produktion märks också tonsättningen av Tegnérs "Fritiofs saga". Crusell översatte flera operatexter. Ett känt exempel är "Säg farväl lilla fjäril till nöjen" ur Figaros bröllop. Han skrev också festkantaten till Göta kanals invigning 1832.

Bernhard Crusell hade en alldeles särskild anknytning till Linköping. År 1818 anställdes han som kapellmästare för de båda Livgrenadjär-regementenas musikkårer i Linköping, en tjänst som koncentrerades till sommarmånaderna då Kungliga Teatern i Stockholm hade ferier och musikerna var obetalda.

Crusell innehade kapellmästaretjänsten i 18 år. Under denna tid satte han sin prägel på musiklivet i Linköping. Ett uppskattat årligen återkommande arrangemang var de välgörenhetskonserter, som under hans ledning gavs i S:t Lars kyrka. Av behållningen bildades 1826 en fond, numera Crusellska stiftelsen.