sheet-top-772.png

FESTIVALPASSET

Med Festivalpasset har du fri entré till alla konserter och reserverad plats fram till 20 min före konsertstart.

Genom att köpa Festivalpasset blir du även medlem i Festivalklubben, till stöd för Östergötlands Musikdagar, och inbjuds till en årlig musikalisk soaré.

Festivalpasset kostar 900 kr. Det köps kontant i biljettkassan vid varje konsert eller genom insättning av summan på PlusGiro 37 18 92-1, oss tillhanda senast 7 augusti.

Betalningsmottagare: Föreningen Musik i Linköping Festivalklubben. Ange namn, adress och e-post.

Oestgoetabandet.jpeg

Östgötabandet