sheet-top-772.png

FÖRENINGEN MIL

MIL_logo.jpg

Föreningen Musik i Linköping - föreningen som delar ut Crusellstipendiet.

MIL är en ideellt arbetande förening, politiskt och religiöst obunden. MIL arbetar för musiklivets bästa och för att tillvarata publikens intressen.

MIL är huvudarrangör för Östergötlands Musikdagar.

Historia:

År 1970 bestämde sig några SAAB-ingenjörer att tillsammans förädla musiklivet i Linköping med omnejd. För att samla musikintresserade människor bildade de 1971 Intresseföreningen Musik i Linköping, MIL.

Snart därefter tog ”konserthusproblemet” all kraft och en stor manifestation 1974 blev, i MIL:s regi, utställningen "Musikens Hus i Linköping". Där redovisades flera placeringsalternativ och konserthusförslag vilket resulterade i att kommunen utlyste en arkitekttävling, som slutade med ett fullmäktigebeslut 1976 att uppföra det vinnande förslaget "Aulin" i Trädgårdsföreningen.

Genom ändrad majoritet i fullmäktige fullföljdes tyvärr inte beslutet.

Under de kommande åren reste flera personer, engagerade i MIL, runt i såväl Sverige som övriga Europa för att studera nyuppförda konserthus och 1983 startade MIL sin konserthusinsamling för att understryka publikens krav och intresse. 1984 var MIL redo att presentera ett eget förslag: Crusellhallen insprängd i berget i Trädgårdsföreningen med Berwaldhallen som förebild. Inte heller detta förslag ledde till ett konserthus.

Efter att ett Folkets Hus med konsertsal – nuvarande Linköping Konsert&Kongress – byggts omvandlades Konserthusfonden 1987 till stiftelsen MIL-fonden. Genom energisk och helt ideell förvaltning har det varit möjligt att från ett startkapital på ca 60 000 kronor dela ut Crusellstipendiet till unga svenska dirigenter om sammanlagt drygt 300 000 kronor.

År 1998 beslöt MIL:s styrelse att bilda en "Sektion Musikdagar" i syfte att arrangera Östergötlands Musikdagar. Medlemmar ur MIL medverkar vid planering, administrering, marknadsföring och biljettförsäljning mm vid konserterna.

Ditt stöd behövs!

Medlemsavgiften är 100 kr, övrig samboende 60 kr. Beloppet insättes på PlusGiro 79 24 40-0, betalningsmottagare MIL.

Kontakt:

Sekreterare Bo Geidne: 013-15 14 06

Adress: MIL, c/o Geidne, Dukatgatan 2, 587 39 Linköping,

E-mail: bo.geidne@telia.com